Hvad er værditabsordningen?

Værditabsordningen giver dig mulighed for at anmelde krav om erstatning for værditab, hvis der opstilles vindmøller i nærheden af din beboelsesejendom.

Du kan risikere at skulle betale 4000,-kr bare for at anmelde kravet og selvom dit krav bliver anerkendt er det ikke sikkert du modtager erstatning…

Reglerne for værditabsordningen findes i Lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 119 af 9. februar 2018 (se §§ 6-12).

Vindmølleopstilleren er forpligtet til at afholde et offentligt møde, hvor der redegøres for vindmølleprojektets betydning for de omkringliggende beboelsesejendomme.

Derudover skal opstiller sende et orienteringsbrev til ejere af bygninger, der er beliggende helt eller delvist inden for en afstand af 6 x møllehøjden fra de kommende møller.

Der kan anmeldes krav om erstatning for værditab på beboelsesejendomme.

Udgør værditabet 1 % eller mindre af beboelsesejendommens værdi, betales der ikke erstatning.

Hvis din beboelsesbygning ligger helt eller delvist inden for en afstand af 6 x møllehøjden fra en af de kommende møller, kan du anmelde krav gratis. I modsat fald skal der sammen med anmeldelsen indbetales et gebyr på 4.000 kr., da opstilleren ellers ikke er forpligtet til at betale værditabserstatning.

Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab kan ikke påklages.

Det kan betyde at du kommer til at miste rigtig mange penge. 300.000,-kr

Se mere her: Taksationsmyndigheden