Støj, larm og ulemper

Støj er uønsket lyd. Støj i det eksterne miljø er normalt ikke så kraftig, at den giver høreskader, men støjen kan være generende og kan have uønskede virkninger som forstyrrelse af samtale, nedsat indlæring og forstyrrelse af søvnen. Langtidsudsættelse for støj er vist at øge risikoen for blivende effekter som forhøjet blodtryk og hjerte-kar-sygdom. (Sundhedsstyrelsen)

Vindindustriens lobbyorganisation, Viden om vind, har denne forklaring på støjgener fra vindturbiner:

“Støj er ikke bare støj. Det gælder også støj fra vindmøller. Støj er lydbølger, der har større eller mindre styrke, som måles i decibel (dB). Lydbølgerne kan have færre eller flere svingninger pr. sekund, som benævnes frekvens og måles i hertz. Ud fra frekvens inddeles støj i tre forskellige kategorier, nemlig almindelig støj, lavfrekvent støj og infralyd. Støjeksperterne har den samstemmende opfattelse, at både almindelig støj og lavfrekvent støj er relevant i forhold til vindmøller, men at infralyd ikke er det. Baggrunden herfor er, at infralyden fra vindmøller er på så lavt et niveau, at den ikke kan høres af mennesker.” (Viden om vind)

Det der kan fremstå som uigendrivelige kendsgerninger, kan for andre tolkes som uvidenhed, fortielser eller løgn…

Videoen herunder er på engelsk og har en længde på 1 time, men for den der virkelig ønsker at sætte sig ind i problematikken omkring vindturbiner, infralyd og lavfrekvent støj, så kan det vise sig at være den mest interessante time du har haft i meget lang tid…