Notat Bo Haxthausen

Baggrundsnotat 

fra Bo Haxthausen

Baggrund for notatet

Enhedslistens bestyrelse på Bornholm har gennem længere tid været utilfreds med mit politiske arbejde og den måde jeg agerer på. Det er et længere forløb der tager sin begyndelse tilbage i 2016. Jeg har ikke tidligere udtalt mig bredt om hvordan jeg har opfattet situationen, men der er flere og flere der har ønsket at høre min mening og med den klare udmelding fra bestyrelsen om at: ”Vi betragter…ikke Bo Haxthausen, som en del af Enhedslisten Bornholms kollektiv.” følger så her mine ord.

Resume

Kommunalbestyrelsesmødet den 13. oktober 2016 besluttede med et snævert flertal at sige nej til den foreslåede temaplan der ville have betydet opsætning af 20 kæmpevindmøller på 6 forskellige lokationer på Bornholm. Selvom Enhedslisten besluttede at stemme nej til temaplanen for vindmøller holdt Morten Riis et mere end 6 min langt indlæg der taler for landvindmøller, men afgiver sin stemme i overensstemmelse med medlemsmødets beslutning. Jeg vandt slaget om vindmøllerne, men Morten Riis vand kampen om bestyrelsen, en kamp jeg først for nylig er blevet opmærksom på har fundet sted. Men set i bakspejlet er det her de senere problemer har deres udspring.

I mit arbejde som buschauffør har jeg ofte arbejdstider der betyder at jeg står op ved 3-4 tiden om morgenen. Hvis jeg skal være nogenlunde udhvilet skal jeg have ca7 timers søvn, så kan man selv regne ud hvornår jeg skal ligge i min seng når vækkeuret ringer kl. 3 eller 4. Derfor har jeg ved flere lejligheder sagt at jeg bliver nødt til at gå tidligere end mødet var planlagt afsluttet. Dette er der ikke forståelse for i bestyrelsen. På baggrund af bestyrelsesmødet i slutningen af 2016 og den mangel på respekt for min tid som jeg mener der blev givet udtryk for, besluttede jeg at ændre mine prioriteter , således at bestyrelses aktiviteter rykkede en smule ned i forhold til min familie.

Enhedslistens generalforsamling og opstillingsmødet til kommunalvalget resulterede i at jeg til blev opstillet som nr.4 på en partiliste. En plads der med garanti ikke giver plads i kommunalbestyrelsen. Det mest skuffende ved placeringen er, at jeg betragter resultatet som et fravalg af mig, mere end et tilvalg af listens nr.3

I forhold til partiskat har jeg haft en aftale med bestyrelsen om at jeg blev frikøbt i 3 dage om måneden, dvs. at den lønnedgang jeg har pga. 3 dages frihed uden løn, bliver kompenseret af en mindre indbetaling af partiskat. Jeg har i alle årerne i kommunalbestyrelsen, gennemsnitligt, haft behov for mere en tre dages frihed. Det har ikke været et krav fra min side at jeg blev kompenseret 100 % for det løntab jeg har haft. Jeg har aldrig i de år jeg har været medlem af Enhedslisten haft problemer med bede en arbejdsgiver om fri i forbindelse med aktiviteter i partiet lige som alle andre aktive i partiet gør. Det løntab jeg taler om er altså udelukkende som følge af de funktioner jeg har haft som medlem af kommunalbestyrelsen. Det samlede løntab udgør mere end 21 arbejdsdage. Alt i alt fandt jeg det ikke rimeligt at jeg gennem flere år havde haft et løntab til et parti hvor jeg dybest set var uønsket.

Den 10. august får jeg en mail fra bestyrelsen, hvor det kræves at jeg trækker mig fra kommunalbestyrelsen og alle andre hverv. Jeg svarer at jeg vil trække mig fra kandidatlisten og fra Enhedslistens bestyrelse. Hertil svarer bestyrelsen i form af en pressemeddelelse, at den ikke betragter mig som en del af Enhedslisten Bornholms kollektiv.

 

 

Jeg har hverken ønske eller intentioner om at starte en diskussion om det rigtige eller forkerte i denne fremstilling der er min subjektive opfattelse af forløbet. De beslutninger jeg og bestyrelsen hver for sig har taget er uigenkaldelige og på den baggrund kan yderligere debat nemt blive til en konkurrence om hvem der kan kaste mest mudder, det vil jeg gerne undgå.

 

Debatten om vindmøller på land

Mange og lange møder. Afstemninger.

Pressemeddelelse fra Enhedslisten Bornholm ang. Temaplan for vindmøller

”På et medlemsmøde i Enhedslisten Bornholm tidligere på ugen blev der taget stilling til temaplanen om vindmøller.
Medlemsmødet var kulminationen på en 10 måneder lang proces, der har drejet sig om hvor vidt vindmøllerne på land – som planlagt i temaplanen skulle have en plads i Enhedslistens energistrategi.”

Enhedslisten besluttede at stemme nej til temaplanen for vindmøller

 

Morten taler mod resultatet i KB

Kommunalbestyrelsesmødet den 13. oktober 2016 besluttede med et snævert flertal at sige nej til den foreslåede temaplan der ville have betydet opsætning af 20 kæmpevindmøller på 6 forskellige lokationer på Bornholm.

Enhedslistens gruppeformand i kommunalbestyrelsen holder et mere end 6 min langt indlæg der taler for landvindmøller, men afgiver sin stemme i overensstemmelse med medlemsmødets beslutning. (kuriosum, da jeg som svar på et indlæg kaldte vindmøller for ’gårdsdagens teknologi’ blev det påtalt fra bestyrelsen at ’det ikke var Enhedslisten Bornholms politik’…)

Vindmølledebatten viste at der internt i Enhedslisten var forskellige opfattelser af hvordan vores lokale energistrategi skal skrues sammen. Men den viste også at der var dybere uoverensstemmelser, og det har så efterfølgende vist sig at den dybere uoverensstemmelse var min person, det var jeg ikke opmærksom omkring på det tidspunkt.

Firkantet sagt kan man sige at jeg vandt slaget om vindmøllerne, men Morten Riis vandt kampen om bestyrelsen, en kamp jeg først for nylig er blevet opmærksom på har fundet sted. Men set i bakspejlet er det her de senere problemer har deres udspring.

Bestyrelsesmøde i slutningen af 2016

Beskyldninger

Rønne Havn planlægger en stor udvidelse, der kan få en række negative konsekvenser for naturen og miljøet og Bornholm generelt. Derfor har der været interesse for udvidelsen, fra bornholmerne og fra Enhedslistens side. Der var medlemmer i partiet der var meget kritiske over for planerne.

På den baggrund kunne man jo tro at der ville være et stort fremmøde når der er offentligt møde på GSH eller når Thomas Bendtsen, direktør for havnen var inviteret til et medlemsmøde for at fortælle og besvare spørgsmål om havneudvidelsen. Jeg selv og ét andet bestyrelsesmedlem deltog i begge møder om havneudvidelsen.

På bestyrelsesmødet blev der så brugt omkring 1½ time på at besvare spørgsmål om havneudvidelsen, spørgsmål som der havde været rig lejlighed til at stille på et eller begge af de omtalte møder, møder som ingen af de to mest spørgelystne havde deltaget i.

Påstand om manglende respekt for bestyrelsen og medlemsmødet

I mit arbejde som buschauffør har jeg ofte arbejdstider der betyder at jeg står op ved 3-4 tiden om morgenen. Selvom arbejdet som buschauffør ikke er voldsomt fysisk eller Psykisk belastende, kræver det at både krop og sjæl er nogenlunde udhvilede, ikke kun når jeg møder ind, men hele dagen.

Det kan sammenlignes med en tur fra Bornholm til Skagen. Jeg forventer ikke at der er nogen der vil tage den tur uden at være udhvilede.

Hvis jeg skal være nogenlunde udhvilet skal jeg have ca7 timers søvn, så kan man selv regne ud hvornår jeg skal ligge i min seng når vækkeuret ringer kl. 3 eller 4. Yderligere kan man lægge transporttid og en tandbørste oveni. Alt i alt betyder det at jeg ikke finder det forsvarligt at sidde i møder til kl. 22 eller endnu senere.

Derfor har jeg ved flere lejligheder (bestyrelsesmøder, medlemsmøder og baggrundsgruppemøder) sagt at jeg bliver nødt til at gå tidligere end mødet var planlagt afsluttet.

På dette bestyrelsesmøde havde jeg ved mødets start sagt at jeg blev nødt til at gå kl 21., dvs. 2 timer efter mødets planlagte start.

Da der jo blev brugt ca. 1½ time på at snakke om havneudvidelse, var der ikke meget tid jeg der udover kunne deltage i mødet. Da jeg gjorde klar til at gå afsted kom det kommentarer om mit manglende engagement og respekt for bestyrelsesarbejdet, i den efterfølgende snak kom det til at omfatte stort set alt mit politiske arbejde.

Kritikken blev fremført af de samme to medlemmer, som havde været ivrige efter at høre om havneudvidelsen. Jeg erkender blankt at det irriterede mig en smule at blive kritiseret for manglende arbejdsindsats af to mødedeltagere der ikke selv havde kunnet afse tid til at deltage i de tidligere omtalte møder om havnen.

Ingen opbakning fra bestyrelsen

Der var ingen af de øvrige bestyrelsesmedlemmer der kommenterede på de meningsudvekslinger der fandt sted mellem mig og de to andre, indtil Enhedslistens andet kommunalbestyrelsesmedlem følte behov for at bidrage til samtalen, det skete ved at eksemplificere mit manglende engagement og respekt med en beskrivelse af hvordan jeg havde meldt afbud til en planlagt tur til Samsø.

Mortens bidrag er yderligere beskyldninger

Jeg var på afrejsedagen og i dagene inden, sygemeldt fra mit arbejde, hvilket jeg havde meddelt bestyrelsen. I min optik betyder en sygemelding at jeg ikke kan deltage i andre arrangementer.

Det var tilsyneladende ikke bestyrelsens opfattelse, der var ingen kommentarer, så det var mit indtryk at bestyrelsens holdning var at jeg burde have deltaget, trods min sygemelding.

Det var skuffende at det eneste bestyrelsesmedlem der har konkret erfaring med arbejdsmængden i det kommunalpolitiske arbejde ikke kunne udvise større forståelse for det arbejde jeg udfører for Enhedslisten, men tvært imod kun bidrog til yderligere at nedgøre mit arbejde.

Jeg kan godt acceptere at der er nogen der ønsker sættes spørgsmålstegn ved kvaliteten af det politiske arbejde jeg har lavet i min egenskab af kommunalbestyrelsesmedlem for Enhedslisten, jeg laver også fejl, men jeg bliver skuffet når der, som det skete på bestyrelsesmødet, sås tvivl om kvantiteten.

Beslutning om at prioriterer min tid anderledes

Efter at bestyrelsen havde udtrykt utilfredshed med at jeg ikke brugte tid nok på det politiske arbejde, blev jeg nysgerrig efter at vide hvor meget tid jeg rent faktisk anvendte på politik. Når jeg talte alt med, blev det til at jeg ofte brugte 15-20 timer om ugen, det har ikke været noget problem så længe jeg kan bruge ord som spændende, lærerigt og sjovt, det er derfor jeg har stået på mit værksted alene og savet, skuet og malet en boldkast aktivitet til det første Folkemøde og en foto aktivitet til en 1. maj eller sammen med positive kammerater konstrueret en Folkebank. Men når stemningen bliver alt for negativ og min egen bestyrelsen ikke engang kan respekterer den tid jeg bruger på arbejdet, bliver det lidt vanskeligere at bevare gejsten.

Når jeg har anvendt relativt mange timer på det politiske arbejde, betyder det selvfølgelig at der er færre timer til rådig for andre ting, herunder et privatliv i forhold til familie og venner, som gennem flere år i en vis grad er kommet i anden række, det er der ikke noget nyt eller specielt ved, det er en problemstilling alle aktive mennesker kender, der skal prioriteres.

På baggrund af bestyrelsesmødet og den mangel på respekt for min tid som jeg mener der blev givet udtryk for, besluttede jeg at ændre mine prioriteter en smule, således at bestyrelses aktiviteter rykkede en smule ned i forhold til min familie.

Generalforsamling og opstillingsmøde i februar 2017

Jeg bliver opstillet som nr. 4

Opstillingsmødet resulterede i at jeg til det kommende kommunalvalg blev opstillet som nr.4 på en partiliste. En plads der med garanti ikke giver plads i kommunalbestyrelsen. Personligt var det et skuffende resultat, men helt i overensstemmelse med Enhedslistens interne regler og vedtægter.

Det mest skuffende ved placeringen er, at jeg betragter resultatet som et fravalg af mig, mere end et tilvalg af listens nr.3

Ved et direkte valg mellem 3. og 4. pladsen fik jeg 4 ud af 12 stemmer, hvilket er så klart et resultat, at det ikke efterlader nogen form for tvivl. Jeg ved at mindst én uden for bestyrelsen stemte på mig, hvilket betyder at højst 3 af bestyrelsens medlemmer har ment at 12 år medlemskab, 10 år i bestyrelsen og 3 år i kommunalbestyrelsen, arrangør og deltager i Enhedslistens arrangementer gennem alle årerne har mindre betydning end det en kandidat med mindre end et års medlemskab har at byde på.

Det er spillets regler og det accepterer jeg, men jeg kan ikke tolke resultatet på andre måder end en desavouering af mit kommunalpolitiske arbejde.

Kompetencer

Det er blevet fremført at jeg har sagt at opstillingsmødet ikke var kompetent, underforstået at jeg anfægter lovligheden af opstillingsmødets resultat. Det er ikke korrekt og beror på en misforståelse.

Mange ord har mere end én betydning, det gælder f.eks. ordet ”kompetent” der ifølge Den danske ordbog har disse definitioner: ”med formel bemyndigelse til at foretage sig bestemte ting, som regel af administrativ art”, med denne betydning af ordet kompetent, så var opstillingsmødet selvfølgelig kompetent. Den anden definition er mere subjektiv og lyder: ”kendetegnet ved et højt (fagligt) niveau eller en høj kvalitet”, flere af de medlemmer der var til opstillingsmødet havde været medlemmer i mindre end et år, der var medlemmer der det forgående år havde været til et enkelt medlemsmøde eller arrangement. På den baggrund mener jeg godt at man kan sige at generalforsamlingen ikke var særlig kompetent. Juridisk, i forhold til vedtægterne er der ingen tvivl og jeg har aldrig anfægtet ’lovligheden’ af beslutningen, kun det fornuftige i den…

Partiskat

Partiskattereglerne for Enhedslisten fremgår af vedtægterne hvor der bl.a. står: ”Kommunalbestyrelsesmedlemmer betaler 1/3 af bruttobeløbet i partiskat til lokalafdelingen.” i mit tilfælde svare det til 1/3 af 145.000 kr.

Som valgt til kommunalbestyrelsen har man krav på frihed til kommunalpolitisk arbejde, i denne sammenhæng betyder frihed uden løn. De arbejdstider jeg har i mit arbejde som buschauffør, betyder at jeg ofte har brug for at bede om fri i forbindelse med kommunalpolitisk arbejde. Arbejdets karakter betyder at det ikke er muligt at få fri 30 tidligere eller møde 1 time senere, der imod kan jeg uden problemer få fri en hel arbejdsdag, da der under alle omstændigheder skal indkaldes en afløser.

Jeg har haft en aftale med bestyrelsen om at jeg blev frikøbt i 3 dage om måneden, dvs at den lønnedgang jeg har pga. 3 dages frihed uden løn, bliver kompenseret af en mindre indbetaling af partiskat.

Jeg har i alle årerne i kommunalbestyrelsen, gennemsnitligt, haft behov for mere en tre dages frihed. Således startede valgperioden tilbage i 2014 med to dage i Ystad, 3 dage kursus på Sjælland og 4 dage med ekspropriations forretninger ud over bestyrelsesmøder i Østkraft, kommunalbestyrelsen og udvalgsmøder. I den kommende måned er der budgetforhandlinger, virksomhedsbesøg, bestyrelsesmøde, kommunalbestyrelsesmøde og udvalgsmøde, kommunalpolitisk arbejde som jeg skal deltage i på baggrund af mit sæde i kommunalbestyrelsen og som jeg i forhold til mit lønarbejde har været nødt til at bede mig fri til.

Her bliver jeg nødt til at pointerer at det ikke har været et krav fra min side at jeg blev kompenseret 100% for det løntab jeg har haft. Jeg har aldrig i de år jeg har været medlem af Enhedslisten haft problemer med bede en arbejdsgiver om fri i forbindelse med aktiviteter i partiet lige som alle andre aktive i partiet gør. Det løntab jeg taler om er altså udelukkende som følge af de funktioner jeg har haft som medlem af kommunalbestyrelsen.

Indtil marts i år har jeg betalt partiskat som aftalt med bestyrelsen. Efter opstillingsmødet og den desavouering som resultatet var udtryk for, havde jeg mange overvejelser om hvad der var min plads i Enhedslisten Bornholm, hvad det var Enhedslisten ønskede fra mig og hvilken rolle jeg kunne se mig selv i. Resultatet var nedslående, en fjendtlig bestyrelse og et opstillingsmøde der klart havde tilkendegivet at jeg var uønsket. På den baggrund fandt jeg det ikke rimeligt at jeg gennem flere år havde lidt et løntab til et parti hvor jeg dybest set var uønsket. Jeg tog så de ensidige skridt at standse indbetalingen af partiskat, jeg burde selvfølgelig have taget en diskussion med bestyrelsen, men på det tidspunkt var det min klare opfattelse at stemningen mod mig alligevel var så fjendtlig at det ikke ville have gjort nogen forskel.

I april skrev jeg følgende til bestyrelsen: ”Jeg har lavet en løs optælling af mit fravær fra min arbejdsplads, og kan se at det drejer sig om ca. 20 dage jeg ikke er blevet kompenseret for i partiskatten, der ud over har jeg i april og maj måned været nødt til at bede om fri i yderligere 5 dage i forbindelse med ekstraordinære arrangementer med TMU.” og sluttede med at skrive ” jeg vil lave en samlet afregning ved årets slutning.”

Hvad der ellers indbetalt eller ikke indbetalt af Enhedslistens kommunalbestyrelsesmedlemmer, fremgår af Enhedslisten Bornholms regnskaber: http://bornholm.enhedslisten.dk/enhedslistens-regnskab

Mail med ultimatum

Den 10. august får jeg en mail fra bestyrelsen hvor der bl.a. står: ”Et flertal har besluttet, at der skal indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor medlemmerne vil blive bedt om at stemme for en kandidatliste til kommunalvalget, hvorpå du ikke er hverken kandidat eller suppleant.”, og videre,

”Vi forventer at du svarer hele bestyrelsen per mail inden søndag den 13/8-17 kl. 12.

Dertil bedes du samtidigt meddele til pressen, at du ikke genopstiller ved kommunalvalget for Enhedslisten Bornholm og at du, som naturlig konsekvens, trækker dig fra alle dine poster med virkning fra 30/9-17.”

Til dette svarede jeg dagen efter bl.a. ’Det lyder som en god idé at jeg trækker mig fra kandidatlisten, og også at trække mig fra Enhedsliste Bornholms bestyrelse.’ Der ud over svarede jeg at ’jeg ikke fandt det hensigtsmæssigt at trække mig fra BEOF bestyrelse og ville blive sidende til valgperiodens udløb idet der kun er 1 ordinært bestyrelsesmøder tilbage.’

På daværende tidspunkt havde jeg ikke forstået at opfordringen også indbefattede en udtrædelse af kommunalbestyrelsen.

Mit tilbud om at ikke at opstille til kommunalvalget 2017 og om at udtræde af Enhedslisten Bornholms bestyrelse blev besvaret med den pressemeddelelse bestyrelsen udsendte den 18. august: ”bestyrelsen i Enhedslisten Bornholm (har) besluttet at afbryde sit samarbejde med Bo Haxthausen… Vi betragter derfor ikke Bo Haxthausen, som en del af Enhedslisten Bornholms kollektiv.” begrundet med samarbejdsproblemer og manglende indbetaling af partiskat.

 

 

Bo Haxthausen

 

 

Logo