DiscountbutikkerBo Haxthausen
Forsiden

Det kan være dyrt at handle billigt

Kommunalbestyrelsen har besluttet at det skal undersøges hvilken indflydelse det vil have for de lokale dagligvarebutikker, hvis der gives tilladelse til at Aldi, Rema1000, Lidl. Netto, Fakta, Kiwi og andre discountbutikker får mulighed for at etablere sig på Bornholm.

Det er fint at kommunalbestyrelsen ønsker at tage stilling på et oplyst grundlag, men hvis de læser Bornholms Tidende, kan de se konsekvenserne, og så er der kun én mulighed, nemlig at gøre alt for at stoppe discountbutikkernes indtog og give de mindre bornholmske bysamfund en bedre chance for at overleve.

Dagen før læserbrevet blev bragt i Tidende, var én af nyhedshistorierne i radioen, at siden liberaliseringen af lukkeloven er næsten 100 dagligvarebutikker lukket, specielt i udkants Danmark. Der er ingen grund til at den opmuntre udvikling, faldende kundegrundlag og omsætning slår under alle omstændigheder mange lokale butikker ihjel hvert år. Samme dag som læserbrevet er der en artikel om at Nyker Brugs skifter fra Dagli’ Brugs til Lokal Brugs og en artikel om at Pedersker Brugs har de samme overvejelser. Der vil stadig være en lokal dagligvarebutik i de to byer, og man må håbe at lokal befolkninger støtter op om butikkerne, ellers kan et næste skridt nemt blive en lukning.

Enhedslisten vil arbejde aktivt for at bevare et lokalt handelsliv i de mindre bornholmske byer, og vil kæmpe imod etableringen af flere ’discount’ butikker på øen. Vi har brug for butikker, foreninger og liv i de bornholmske byer, derfor siger vi ’JA’ til levende byer…

 

Læserbrev, Bornholms Tidende tirsdag den 1. oktober 2013

Discount – for hvem?

Discountbutikkers etablering på vores ø, er et emne der hen over sommeren har været debatteret både i Bornholms tidende og på P4Bornholm. Som jeg har fulgt debatten har argumentationen på den ene side været øget konkurrence og billige priser og på den anden side lokale butikslukninger og centralisering. Billige priser er vi mange der gerne vil have, men er vi også interesserede i at vores lokale butik lukker?

Hvis man skal tro Bornholms Tidenden, og det kan man godt, så står discount butikkerne i kø for at etablere sig her på øen, Rema 1000 har konkrete planer på Åkirkebyvej i Rønne og planer om yderligere 3, Fakta har meldt ud at de er interesseret i 2 butikker i Rønne. Lidl forhandler om en grund i Rønne og kommer til Bornholm så hurtigt som muligt. Mon ikke vi kan gå ud fra at Fakta og Lidl ligesom Rema 1000 planlægger med 3-4 butikker hver?

Deres samlede omsætning vil ligge på mellem 300 og 500 millioner kroner om året, hvilket stort set svare til den samlede omsætning for samtlige dagli’ brugser og selvstændige købmænd på hele øen!  Det betyder selvfølgelig ikke at de alle lukker, men nogle af dem vil, og det betyder at dagligvarehandelen på Bornholm vil blive koncentreret på nogle få større byer. Der er så nogen der kan glæder sig over at de spare 5 øre på en liter mælk, mens andre skal betale benzin eller busbillet for at kunne udnytte det ’billige’ tilbud.

Det bliver i første omgang de gamle, pensionisterne, de unge og dem uden bil, der kommer til at betale i form af tid og penge, men i sidste ende kommer vi alle til at betale dyrt for at handle kortsigtet og billigt. Vi skal decentralisere og udvikle, ikke centralisere og afvikle.

 

Logo